Kovert knytter bedriftens digitale og fysiske eiendommer sammen, og gjør dette ved å tilby fysisk sikkerhetstesting av bedriftens lokaler.

En fysisk sikkerhetstest er et forsøk på å gjennomføre fysisk innbrudd en eller flere lokasjoner i den hensikt å få uautorisert tilgang til bedriftens lokaler.

Denne formen for sikkerhetstesting inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Kloning av adgangskort
  • «Piggybacking»
  • Låsdirking
  • Unngå kameraovervåkning
  • Etterlikne eller utgi seg for å være en ansatt i tilknytning til selskapet

Det er også mulig å gjennomføre en ikke-inngripende evaluering av bedriftens fysiske sikkerhetsmekanismer hvor man sammen går igjennom og vurderer mulige inngangsmetoder eller svakheter i de fysiske sikkerhetsmekanismene til bedriften, og kommer med forslag til tiltak for å redusere risikoen tilknyttet de ulike metodene eller svakhetene.


Ta kontakt for å høre mer om fysisk sikkerhetstesting