Vi sikrer dine applikasjoner og
infrastruktur
ved å grave dypt
før de kriminelle.

For å beskytte dine data og din virksomhet, kan en penetrasjonstest å avdekke viktige svakheter i systemene dine.

Våre eksperter kan teste en rekke forskjellige
mål, blant annet:

Web-applikasjoner

Det moderne web-landskapet blir stadig mer komplekst, og stadig flere kritiske funksjoner blir flyttet til nettleseren. Våre testere har mange års erfaring med sikkerhet i web-applikasjoner, og ønsker å hjelpe deg med å gjøre dine netttjenester og produkter trygge.

Cloud

Skymiljøer kommer med en verden av nye muligheter for din virksomhet, og alle truslene som følger med. Med raskt endrende miljøer i skyen, kan det være utfordrende å holde oversikt over dine ressurser deres sikkerhet. Våre penetrasjonstestere kan hjelpe deg med å identifisere og forhindre sikkerhetstrusler i ditt skymiljø.

Nettverk og infrastruktur

Enten nettverket deres består av en håndfull ansatte med hver sin laptop, en stor lokal serverpark eller et nettverk i skyen, kan våre penetrasjonstestere hjelpe deg med å identifisere og forhindre sikkerhetssvakheter. Brannmurer, gatewayer, nettverksutstyr er alle viktige for sikkerheten, akkurat som digitale infrastrukturer som Active Directory, Exchange og andre tjenester er. Våre ekspertlag vil samle informasjon og lete etter svakheter i din infrastruktur, før hackere gjør det.

Mobilapplikasjoner

Mobilapplikasjoner er lett tilgjengelige utvidelser av deres digitale tilstedeværelse. I mobilutvikling er ikke alltid sikkerhet den høyeste prioriteten, men vi kan hjelpe deg med å identifisere og forhindre sikkerhetstrusler. Når vi tester en mobilapplikasjon kan vi se på hele stacken, fra applikasjonen selv, til API-er og infrastrukturen bak.

Fysisk Sikkerhet

Den fysiske sikkerheten er viktig for å beskytte deres virksomhet, også de digitale ressursene. Dører, låser, sikkerhetsporter og andre fysiske sikkerhetsfunksjoner er viktige for å beskytte din informasjon. Et godt sikret nettverk betyr lite hvis noen kan gå inn i kontorene dine og plante eller ta med seg datautstyr.