Vi tester og sikrer dine eksponerte tjenester for å få tilgang til dine systemer

I en ekstern penetrasjonstest analyserer vi dine offentlig eksponerte applikasjoner og infrastruktur, og ser etter svakheter som gir fotfeste og tilgang til dine systemer.

Snakk med en ekspert for å høre
hvordan vi kan hjelpe