De fleste sikkerhetshull oppstår i programvare som ikke har blitt utviklet på en sikker måte. Ved å sette fokus på sikker kode og programvareutvikling er det mulig å forhindre at kritiske sikkerhetshull blir introdusert, og man kan oppdage feil i koden før den blir produksjonssatt.

Ved å integrere sikkerhetstankegang som en del av utviklingsprosessen unngår man at sikkerhet bare blir en ettertanke. Men en sikkerhetsgjennomgang av kodebasen er det mulig å identifisere hvilke områder man bør fokusere ekstra på, for eksempel via opplæring eller bruk av sikre grunnbiblioteker og -prinsipper.

Samtidig ser man at det blir mer og mer utfordrende å gjennomføre tradisjonelle sikkerhetstester i prosjekter som konstant er i endring, eller hvor kode produksjonssettes flere ganger daglig. Da er det et behov for å integrere automatiserte løsninger for å sikre at sikkerheten blir ivaretatt også i miljøer som beveger seg raskt. Følgende er eksempler på noen av løsningene som det er mulig å integrere i agile utviklingsmiljøer:

  • Enhetstesting
  • Statisk kodeanalyse
  • Sikkerhetsskanning av avhengigheter
  • Automatisk analyse av konteinere og produksjonsmiljø

Ta kontakt for å snakke med oss om sikker kode og programvareutvikling